Výroba strešných konštrukcii

Technológia na výrobu konštrukcii

   


   

Drevené priehradové väzníky so styčníkovími doskami od firmy Mitek sú vo svete veľmi rozšírené a obľúbené. V našich končinách voči nim ale panuje istá nedôvera prameniaca z nevedomosti. Väčšina ľudí má povedomie o tom, že väzníky sú akási prútová konštrukcia, ktorá má síce ľubovoľný tvar, ale žiadny využiteľný priestor. Opak je však pravdou. Okrem takmer neobmedzeného tvaru možno výplet väzníka v drvivej väčšine prispôsobiť tak, aby priestor strechy mohol byť využívaný ako podkrovie alebo ako pôda (úložný priestor).

   

Ako jediná firma na SLovensku sme začali v roku 2011 výrobu z KVH profilu od firmy Storaenso hrúbky 6cm.KVH profil je smrekové drevo vysušené na 12-13% vlhkosti a následne frézované na presný rozmer


Styčníkové dosky používame od spoločnosti MITEK ,ktorá má dlhoročnú tradíciu v tomto obore.

Styčníková doska T150-MIT

Hrúbka plechu pro typ styčníkovej dosky T150-MIT je 1,5 mm.   

počítadlo.abz.cz