Rezervované domy


Rezervované domy -  A1 ,A2 , A3 , A4 , A5, A7,B1

Volné domy - A6 , B2 ,B3 ,B4 ,B5 ,B6 ,B7


Rezervačná záloha 5000€

  30% do 14 dní po podpise zmluvy o dielo a začatí výstavby

  30% po ukončení hrubej stavby

  30% po osadení okien a po realizácii vnútorných rozvodov

  10% po právoplatnej kolaudácii objektupočítadlo.abz.cz