Montáž strešných konštrukcii


 Montáž, prepravu konštrukcií  zabezpečuje fy.Eurohause s.r.o. Fy EUROHAUSE s.r.o. Piešťany ma vlastnú dopravu na prepravu vazníkov a tak isto aj na prepravu nadrozmerných konštrukcii.Taktiež zabezpečuje aj vykládku a nakládku materialu 20t žeriavom.Menšie materialy krytiny zabezpečuje firma taktiež vlastnou prepravou autom s hydraolickou rukou. Pri montáži firma dodáva kompletnú kotviacu techniku


počítadlo.abz.cz