Mechanizácia
 Spoločnosť Eurohause s.r.o Piešťany je flexibilná čo sa týka výstavieb , bytov,rodinných domov,strešných konštrukcii a drevostavieb.

      Pri ťažobných prácach používa vlastný lesozvod Tatra 148 s rukou Essel 120.


      Spoločnosť používa pri výstavbe  svoju vlastnú mechanizáciu , ktorá pozostáva zo stavebných strojov Terex 760 ,Hitachi pás bager, Cat 424 

       s lyžicou na betónovanie.Vlastnú dopravou sypkých materialov  vozidlom Astra Dumper 24t ako aj vlastnú kamiononvú prepravu. Pri mon-

      tážiach používame vlastný autožeriav Liaz Bumar AD10 a Tatra AD 20.


počítadlo.abz.cz