Piliarska výroba


Spracovanie guľatiny začína navezením piliarskej suroviny do skladu guľatiny.

Kde ja nasledovne roztriedená (kvalita , rozmer).
Na výrobu drevo-konštrukcií sa používajú výrezy akosti III.A a III.B ,
podľa STN 480055 , STN 480056. Sortiment SM,JD.
Piliarska guľatina je ďalej roztriedená podľa hrúbkových stupňov .


I. 10 - 19 cm
II. 20 - 29 cm
III. 30 - 39 cm
IV. 40 - 49 cm
V. 50 - 59 cm


VI. 60 cm a viac Meranie sa vykonáva v strede piliarskej guľatiny s kôrou.
Piliarska guľatina je dodávaná v dĺžkach 4 až 14 bm.
Pri vykladaní piliarskej guľatiny sa vykonáva vizuálna kontrola kvality 


Spracovanie piliarskych výrezov sa uskutočňuje na kotúčovej píle „ LAIMET 130 “ a 
„ LAIMET 120 “ Fínskej výroby , ktorý je schopný spracovať piliarske výrezy s maximálnou dĺžkou do 10 m a priemerom do 750 mm.
Rezný nástroj je pílový kotúč s priemerom 1000 až 1300 mm , oceľový alebo s SK plátkami. Proces spracovania piliarskych výrezov vykonáva zaškolený pracovník z jedného miesta od ustavenia kmeňa pomocou hydrauliky ,zmeny požadovaných rozmerov hotových výrobkov pomocou panela s pred nastavenými číselnými hodnotami rozmerov v rozsahu 12 až 320 mm s možnosťou voľby medzi suchým a vlhkým materiálom. (elektronika + hydraulika). 
Píla I. rozrezáva piliarsku surovinu na prizmy požadovaných rozmerov , píla II. ich následne 
rozmieta na hotové výrobky ( hranoly , foršne , strešné laty , dosky a materiál pre výrobu obkladov , paluboviek a pod. )
Výkon každej z píl je cca 10 až 12 m3 piliarskej suroviny za smenu , v našej spoločnosti táto výroba pracuje na dve smeny.

počítadlo.abz.cz