Predaj KVH profilov

KVH od Stora Enso Building and Living Konštrukčné drevené masívne hranoly riešenie pre moderné náročné konštrukcie

Najbezpečnejšou a najľahšou voľbou pri výbere správneho materiálu pre moderné drevené stavebné konštrukcie je použitie konštrukčného dreveného masívneho hranolu (KVH  ). Pre tento jednoznačne definovaný výrobok Spoločnosť pre dohľad na konštrukčné masívy (registrované združenie) v spolupráci so Spolkovým zväzom tesárskych majstrov (BDZ) v Nemeckom staviteľskom ústredí (registrované združenie) vypracovala spoločné požiadavky, ktoré po vzájomnej dohode stanovila ako podklad pre jeho výrobu a dodávky. Konštrukčný drevený masívny hranol (KVH) predstavuje stavebné rezivo vytvorené z ihličnatého dreva (spravidla smrekového) pre aplikáciu v moderných drevostavbách. Pre zvláštne použitie (napr. pre pomúrnice alebo pre diely určené na vonkajšie použitie, a však nevystavené priamo poveternostným vplyvom) sú k dispozícii taktiež alternatívne druhy dreva. Pre aplikáciu KVHďalej hovorí i definované užitočné zaťaženie, prípadné požiadavky na zložité nosné konštrukcie alebo riešenie esteticky náročných povrchov, rovnako ako rýchlejšia a ľahšia dostupnosť v mieste stavby.

Prehľad významných vlastností výrobku KVHod Stora Enso Building and Living vďaka priebežnej kontrole akosti predstavuje výrobok s jasne definovanými vlastnosťami,ktorý v každom ohľade splňuje vysoké nároky staviteľov,projektantov a realizátorov stavieb.Podľa účelu užitia sú vyrábané dva sortimenty výrobkov, ktoré sa navzájom odlišujú iba vzhľadom: KVH-Si pre pohľadové a KVH-NSi pre nepohľadové konštrukcie. Čo sa týka triedenia dreva, je pre zmysluplnú stavebno-technickú aplikáciu KVHdôležitým predpokladom splnenia všetkých kvalitatívnych kritérií, ktoré svojím znením vychádzajú z noriem pre doterajšie bežné rezivo: triedenie sa implementuje podľa EN 14081/DIN 4074-1 a externe na ňu dohliadajú rôzne národné a nadnárodné inštitúcie. Nad rámec požiadaviek týchto noriem splňuje výrobok nasledujúce významné triediace vlastnosti: je definovaná vlhkosť dreva druh porezu (oddelené jadro) rozmerová stálosť prierezu akosť povrchu 
Tvarová stálosť vďaka technickému sušeniu Aby sa minimalizovali zmeny tvaru dreva zosychaním alebo bobtnaním a tým tiež príslušné následky pre celú drevenú konštrukciu, bola pre KVHstanovená stredná vlhkosť dreva 15 % 3 %. Tieto hodnoty sú pre Stora Enso Building and Living dosiahnuté exaktne nastaveným, počítačom riadeným, technickým vysušením v sušiacich komorách; každý jednotlivý kus je pred ďalším spracovaním kontrolovaný

Výroba v rôznych dĺžkach vďaka použitiu zubovitých spojov Vďaka aplikácii zubovitých spojov (EN 385) je možné vyrábať drevený masív až do dĺžky 16 m. Jednotlivé dielčie kusy dreva sú pritom vzájomne zlepené, tak aby tým nebola ovplyvnená pevnosť celého konštrukčného dielu.Stora Enso Building and Living disponuje viac než tridsaťročnými skúsenosťami s náročnou technikou realizácie zubovitých spojov. Tieto cenné skúsenosti teraz slúžia ku prospechu zákazníkom i výrobcom.

  
Použité lepidla KVHod Stora Enso Building and Living je i z ekologického hľadiska mimoriadny! Výrobky sú lepené lepidlami PUR bez rozpúšťadiel, takže sa jedná o toxikologicky neškodné výrobky. Toto lepidlo, ktoré splňuje všetky kritéria pre ochranu životného prostredia, umožňuje dosiahnuť vysokej pevnosti lepených spojov pri spolupôsobení vzdušnej vlhkosti a vlhkosti samotného dreva

Nie je nutná preventívna chemická ochrana dreva Vplyvom neustále nízkej vlhkosti dreva 15 % je možné – pri dodržaní stavebných rámcových podmienok – vylúčiť napadnutie výrobkov KVHStora Enso Building and Living drevokaznými hubami. Podobne nemusíme, vďaka technickému sušeniu, očakávať poškodenie stavieb hmyzom, tak ako inak ukazujú dlhoročné poznatky z praxe. Pri dodržaní podmienok uvedených v DIN 68800-2 je tak splnený významný predpoklad pre vynechanie preventívnej chemickej ochrany. Keby však z konštrukčných dôvodov musela byť použitá chemická ochrana dreva, sú k dispozícii impregnačné prostriedky, ktorých použitie schvaľuje stavebný dozor.


počítadlo.abz.cz