Montáž konštrukcii

Montáž, prepravu konštrukcií  zabezpečuje fy.Eurohause s.r.o. Fy EUROHAUSE s.r.o. Piešťany ma vlastnú dopravu na prepravu vazníkov a tak isto aj na prepravu nadrozmerných konštrukcii.Taktiež zabezpečuje aj vykládku a nakládku materialu 20t žeriavom.Menšie materialy krytiny zabezpečuje firma taktiež vlastnou prepravou autom s hydraolickou rukou. Pri montáži firma dodáva kompletnú kotviacu techniku


Systém zavetrenia
Zavetrovacíí pás  je                                       neoddeliteľnou časťou 
strešnej konštrukcie.Trámová botka
Trámová botka je hlavným prvkom pri montáži valbových striech .Patka ukotvenia stĺpov


Uhoľník s prelisom je najbežnejší kotviaci prvok pri kotvení strešných konštrukcii