Drevostavby


Pár odpovedí , prečo sa celkom bežne býva v drevostavbách najmä v najbohatších krajinách sveta .


V poslednej dobe býva aj u nás v drevostavbách viac ľudí ,ale mnohokrát menej ako v najvyspelejších krajinách sveta - USA, Škandinávii, Rakúsku , Nemecku a podobne . Príčin je niekoľko : lipnutie na tradičných technológiách , aj keď nie vždy vyhovujúcom dnešným trendom moderného bývania. Ďalšou príčinou môžu byť dosť nejasne vzniknuté , avšak tradujúce sa mýty. Dozviete sa napríklad, že dotyčný sa domnieva , že takýto dom proste nie je tak kvalitný ako murovaný , ale už sa od neho nedozviete prečo . 

 

Ďalej sa dozviete , že u nás to nie je tradícia . To je pravda . A naviac, oprávnené môžu byť obavy prameniace zo zlej skúsenosti priateľov alebo susedov , vlastníkov tých dávnych domov na báze dreva z minulých desaťročí - z doby , kedy k nám vyspelé technológie tvorby drevostavieb z najrozvinutejších krajín sveta ešte dávno nedorazili , takže sa u nás objavovali zle projektované aj zle zvládnuté stavby . Závady a malá životnosť neboli však dané stavebným materiálom - drevom - ale jednoznačne nezvládnutým stavebným technologickým postupom .
Ďalej sa dozviete , že u nás to nie je tradícia . To je pravda . A naviac, oprávnené môžu byť obavy prameniace zo zlej skúsenosti priateľov alebo susedov , vlastníkov tých dávnych domov na báze dreva z minulých desaťročí - z doby , kedy k nám vyspelé technológie tvorby drevostavieb z najrozvinutejších krajín sveta ešte dávno nedorazili , takže sa u nás objavovali zle projektované aj zle zvládnuté stavby . Závady a malá životnosť neboli však dané stavebným materiálom - drevom - ale jednoznačne nezvládnutým stavebným technologickým postupom .