Radová výstavba

Jednou z najvýraznejších predností radového domu je jeho cena aj ďalšie prevádzkové náklady . Spravidla zaberá menšiu plochu ako samostatne stojaci dom . Vzhľadom k tomu , že sú domy v jednej línii , slúžia si navzájom ako izolácia . Teplo z jednej domácnosti neuniká preč , ale do okolitých priestorov . Celkovo sa tak znižujú náklady na vykurovanie , pretože sa jednotlivé domy zahrievajú navzájom . Unikajúce teplo je tak z jednej alebo dvoch strán využité . Minimálne tepelné straty doplňuje tiež menšia náročnosť údržby plášťa ( napríklad pri renovácii fasády nie je potrebné postarať sa o všetky steny . ) . V neposlednom rade sa radový dom ľahšie napája do inžinierskych sietí , čo znamená taktiež úsporu financií . Ako už bolo pripomenuté , dom v radovej zástavbe nezaberá toľko miesta , a tak je šetrnejším riešením z hľadiska životného prostredia , kedy nie je vyžadované zasiahnuť do krajiny toľko , ako v prípade samostatnej budovy.

počítadlo.abz.cz