Drevodomy - montované domy

Za posledné desaťročie sa pri drevostavbách veľa zmenilo : stavba samotná ,nerezové komíny , ohňovzdorné strešné krytiny , dokonalejšie spaľovanie aj tuhých palív . Ani materiály nie sú rovnaké ako predtým . Z rastlého neupravovaného dreva sa dnes prakticky nestavia . Drevo sa upravuje tak , aby lepšie vyhovovalo stavebným účely . Masívne drevo už nie je len opracovaný kmeň , trám či doska , ide o lamelový lepený materiál . Drevo sa najprv rozreže a potom opäť pod tlakom zlepí do pevnejších prvkov , nielen hranolov , trámov alebo stĺpikov , ale aj celých masívnych dosiek a panelov . Pri tomto postupe sa navyše vyradí časti dreva s chybami , hrče a podobne . Takáto úprava dreva je vysokou zárukou kvality drevených prvkov , ich vlastnosti sú dlhodobo stabilné a spoľahlivo garantované . Významnou prednosťou je tvarová stálosť , lepené drevo KVH profil " nepracuje " ako rastené . Môžeme s ním stavať oveľa presnejšie bez nebezpečenstva vzniku nežiaducich prasklín , škár a podobne . Navyše sa vyznačuje vyššou hustotou , teda logicky aj vyššou požiarnou odolnosťou , ktorú je navyše možné zvýšiť pomocou chemických náterov a nástrekov , aj samotné lepidlo môže pôsobiť ako retardér hoření.Možná neviete , že ľahšie horí drevo s ostrými hranami a drsnejším povrchom . Aj preto tieto hladké prvky so zaoblenými hranami vzdorujú ohňu lepšie . Okrem masívneho lepeného dreva sa v dnešných drevostavbách uplatňujú drevotrieskové alebo drevoštiepkové dosky . Ich výhodou je nižšia cena , pretože sa vyrábajú z odpadového dreva . Živice a ďalšie prísady obsiahnuté v zmesi , z ktorej sa dosky lisujú , opäť prispievajú k zvýšeniu požiarnej odolnosti stavby .  Murované domy

Pri murovaných domoch ide o klasické postupy výstavby, pri ktorých je používaných množstvo mokrých procesov, ktoré si vyžadujú technologické prestávky, pretože sa pri nich musí dodržať predpísaný čas schnutia či vyzretia. Keďže sa takto zdržujú ostatné procesy, trvá stavba rodinného domu klasickým spôsobom omnoho dlhšie. Hrubú stavbu domu je treba nechať prezimovať, aby dobre sadla.

počítadlo.abz.cz