Eurohause s.r.o.    Orviská cesta 7137   921 01 Piešťany

Konateľ spol.
Sláma Juraj
Mobil: 0902 940 600 
konatel@eurohause.eu 

Poradenská činnosť - projekcia
Sláma Peter
0902 940 602 
poradca@eurohause.eu
externý pracovník

Referent odbytu
Ing.Slámová Tatiana
0902 940 608 
odbyt@eurohause.eu
externý pracovník

Referent odbytu
0902 940 609
0902 940 604 
odbyt.m.s@eurohause.euPrávne služby
doc. JUDr. Štefan Kočan, PhD
0905 706 373 
kocan.advokat@gmail.com
externý pracovník

Manažér služieb
Slámová Lucia
Mobil: 0902 940 601 
asistent@eurohause.eu 

Manažér výroby a montáže
Chalás Andrej
Mobil: 0902 940 605 
vyroba@eurohause.eu 

Manažér služieb
Moravčík Štefan 
0902 940 611 
prosperita@prosperita.wz.cz
externý pracovník 

Ekonomický úsek
Bc.Labošová Ľubica
0902 940 610 
kasep@kasep.sk
externý pracovník 

Automatiké riadenie domov
Bc. Brezovský Andrej
0903 865 623 
andrej.brezovsky@btg-iq.com
externý pracovník

Vedúci výroby
Pavlovič Dalibor
Mobil: 0902 940 606 

Doprava
Pikus Peter
Mobil: 0902 940 607 Eurohause
Eurohause 
Mobil: 0902 940 603 


REPUBBLICA DI SAN MARINO 
SystemProject srl

Domenico Scandinario
Mobil: 337 1008103
Tel:0549 970 927
Fax:0549 972 164
Via Nicolino di Galasso, 19 - 47899 Serravalle 
www.systemprojectsrl.eu

info@systemprojectsrt.euEurohause s.r.o.  

Orviská cesta 7137   921 01 Piešťany 

firma je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, vložka č.18264/T
IČO: 36286087
IČ-DPH: SK2022162461

Sberbank

IČ-DČU:SK 90 3100 0000 0040 4022 4808


počítadlo.abz.cz