Bytové stavby -Murované v kombinácii s Drevostavbou

Drevostavba je ideálna konštrukcie do prístavieb a přístavbám starších objektov. Pre toto riešenie hovorí hneď niekoľko dôvodov. Prvý výhodu predstavuje ľahkosť drevostavby. Tá je výhodná najprv pri montáži: u nadstavieb sa vo výškach s ľahkou drevenou konštrukciou pracuje presne a jednoducho. Významné plus je tiež to, že drevené nadstavby následne príliš nezaťažujú pôvodnú konštrukciu domu, ktorá by mala byť vo všeobecnosti zaťažená čo najmenej.  Bytové stavby - Murované

Pri murovanej bytovej výstavbe sa jednáo klasické postupy výstavby, pri ktorých je používaných množstvo mokrých procesov, ktoré si vyžadujú technologické prestávky, pretože sa pri nich musí dodržať predpísaný čas schnutia či vyzretia. Keďže sa takto zdržujú ostatné procesy, trvá stavba bytového domu klasickým spôsobom omnoho dlhšie. Hrubú stavbu domu je treba nechať prezimovať, aby dobre sadla.Odhadovaný čas je 18 -20 mesiacov

počítadlo.abz.cz